Adobe Photoshop PDF

Struktura świadomości Koreańczyków

Struktura świadomości Koreańczyków Lee Gyutae to zbiór ukazujących się w gazetach artykułów, których tematem jest nieustannie zmieniające się w granicach świadomości historycznej środowisko socjalne, a w szczególności struktura jego świadomości.
Rozważane są tak naturalne komponenty i założenia, jak na przykład głęboko zakorzeniona kultura konfucjańska, męski szowinizm, świadomość władzy czy zamknięty charakter Koreańczyków stawiających ponad wszystko więzy krwi i przynależność regionalną.
Książka ta uznaje różnorodność i oryginalność czasów, poprawnie je ocenia i formuje wartości, według których należy postępować. Poszerza ona zakres wiedzy zawartej w podręcznikach o dodatkowy kontekst. Autor szukając korzeni Koreańczyków, odkrywa źródła pochodzenia zdobyczy cywilizacyjnych, a poprzez porównywanie koreańskiej kultury do kultur innych krajów sugeruje rozwiązanie kwestii wspólnego życia na tym świecie. Stanowi ona przewodnik dla osób pragnących zrozumieć Koreę i Koeańczyków.
Lee Gyutae urodził się w 1933 r. w prowincji Północnej Jeolla. W 1959 r. został zatrudniony w redakcji gazety Chosun Ilbo, gdzie obejmował takie stanowiska jak kierownik działu kulkturalnego, kierownik działu społecznego oraz główny kierownik działu redakcyjnego. Od 1 marca 1983 r. pisał artykuły wstępne, którymi zapoczątkował zakończony 23 lutego 2006 r. listem pożegnalnym do czytelników, liczący łącznie 6,702 odcinki, Kącik Lee Gyutae. Była to najdłużej wydawana seria w lokalnej prasie. Trzymając się swoich zasad, ani razu w ciągu kilkudziesięciu lat nie złamał przyrzeczenia danego czytelnikom, tworząc tym samym wspaniałe dziedzictwo wiernego dziennikarza.

Recenzje

PDF

Wideo