Wioletta Grzegorzewska, 2015

Wioletta Grzegorzewska

Wioletta Grzegorzewska – poetka, prozaiczka, mieszka na wyspie Wight. Opublikowała m.in. książki poetyckie: Orinoko (Tychy 2008), Inne obroty (Rzeszów/Toronto 2010), dwujęzyczny wybór wierszy Pamięć Smieny/Smena’s Memory, wiersze przeł. Marek Kazmierski (Off_ Press, Londyn 2011), wybór wierszy i próz poetyckich Wzory skończoności i teorie przypadku/ Finite Formulae and Theories of Chance, wiersze przełożył Marek Kazmierski( Arc Publications 2014), książkę prozatorską Guguły (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014). W ramach projektu „Pomiędzy dwoma światami. Poezja i przekład. Between Two Worlds. Poetry and Translation” Biblioteka Brytyjska przygotowała dla archiwum nagrania jej wierszy. W 2014 roku Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku wystawił adaptację jej książki Guguły w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur. Nominowana do Nagrody Europy Środkowej – Angelus 2015. W tym samym roku za działalność literacką otrzymała Złotą Sowę Polonii w Wiedniu. Mieszka na wyspie Wight. Utwory Grzegorzewskiej były przekładane na walijski, francuski i angielski.

Recenzje

PDF

Wideo